Отисак стопала Гнома

Превод окружења Гном

Превод
Речник
Преводи програма
Преводи упутстава
Организација
Упутства и алати
Правилник
Учесници
Добродошли
Регистрација
О страници

Црте

Употреба цртице („-“) је најчешће неприкладна у преводу. Она служи за спајање речи које чине једну сложену реч, или већ где једна уско мења другу реч.

Црта која је најчешће потребна је дуга црта (ем-црта, тј. „—“). Она служи за интерпункцију у реченици. Пре и после ње се ставља размак. Друга, често коришћена црта средње дужине (углавном пола дужине дуге црте, ен-црта „–“) се користи за навођење низова бројева. Пре и после ње се не стављају размаци, а она се најчешће изговара као „до“ (5–7 се чита као „од пет до седам“).

Уколико не знате како да уносите разне црте, погледајте додатак у упутству. Ако ни то не помогне, онда дугу црту уносите као две цртице са размацима около, а средњу црту само као две цртице без размака.

Остала правила