Отисак стопала Гнома

Превод окружења Гном

Превод
Речник
Преводи програма
Преводи упутстава
Организација
Упутства и алати
Правилник
Учесници
Добродошли
Регистрација
О страници

Облици за множину

Гну Геттекст у потпуности подржава разне облике за множину, који су потребни у многим језицима, па и српском језику.

Српски језик користи једне изразе када се ради о бројевима чија је последња цифра 1, а претпоследња није 1, затим друге када се ради о бројевима који се завршавају на цифре 2–4, а претпоследња цифра није 1, и треће изразе у осталим случајевима.

Ово се остварује помоћу низова „msgstr“ превода. Такође, пре тога је потребно поставити одговарајуће заглавље како је то прописано у правилу о заглављу.

Тако, можемо имати превод:

#, c-format
msgid "You missed %hu message."
msgid_plural "You missed %hu messages."
msgstr[0] "Пропустили сте %hu поруку."
msgstr[1] "Пропустили сте %hu поруке."
msgstr[2] "Пропустили сте %hu порука."

Ово би дало, у зависности од броја, нпр. следеће поруке:

  • Пропустили сте 4 поруке.
  • Пропустили сте 11 порука.
  • Пропустили сте 14 порука.
  • Пропустили сте 21 поруку.
  • Пропустили сте 76 порука.

Значи, индекс 0 се користи за бројеве којима је последња цифра 1, а претпоследња није 1, индекс 1 за бројеве који се завршавају са 2–4, а претпоследња цифра им није 1, и индекс 2 за све остале бројеве.

Остала правила